Utolsó kommentek:

Légy a levesedben · http://www.elitharcos.hu/ 2017.11.01. 14:26:14

azzal az egymotoros valami zlin vagy efféle futárgéppel keveredtek tűzharcba. nabazmeg

Bejegyzés: Bors, a diverzáns XIV. rész A különleges osztag

58múltam 2015.04.17. 09:10:06

Az angol Gipsy szó többes száma nem Gipsys, hanem Gipsies. A mondatban az India szó elé nem kell "the".
Idézek a saját írásodból: "... ők sem használják helyesen a magyar szavakat"

Bejegyzés: A cigány magyarul sem tud beszélni, a magyaroknak meg cigányul kell

Toro Sentado 2013.12.23. 09:55:19

Álltalános vonalban jó a cikk. A szerzô elrontja a végén, mikor azt állítja, hogy Ernst Röhm buzi volt.Érdekes lenne, ha megmondaná, honnan vette ezt az információt.

Bejegyzés: Egy zsidó ember gondolatai a Szentkorona Rádión

Takeshi Kovacs 2013.09.17. 13:36:13

Azért ne feledjük el hogy számos szavunk pedig német vagy török eredetű.
Az itt élő népek, kisebbségek mindig is befolyással voltak a nyelv alakulására - és lesznek is. A legújabb trend az -internetnek hála - az angol szavak beszivárgása a beszélt nyelvbe.
Előbb utóbb (pár száz éven belül) praktikus lenne egyfajta globalizálódott világnyelv használata. Lehet szomorkodni hogy kultúrális örökség elvesztése stb, ugyanakkor ennek megvannak a praktikus pozitív hozadékai is (szélesebb világkép, jobb, egyszerűbb globális kommunikáció, stb.).
Abba se haltunk bele, hogy a rovásírás feledésbe merült - többet nyertünk a közös rendszerrel mint amennyit veszítettünk. Múzeumba, érdekességként jó lesz. Esetleg a nagy közös nyelvbe pár kifejezés még meg is "honosodhat"
(pl.: megbokrosodik a ló - sok nyelvben erre nincs külön szó, csak körülírni tudják a dolgot).

Bejegyzés: A cigány magyarul sem tud beszélni, a magyaroknak meg cigányul kell

wmitty · http://utanamsracok.blogspot.com 2012.06.12. 00:56:26

szeretnék jelezni, hogy véletlenül az epizódlistában az V. részhez is az előzőnek a linkje van betéve! úgy látom, mindenhol

szerencsére sikerült a Google közbeiktatásával idetalálni, de gondolom, a legtöbb olvasónak segítene a hiba korrigálása

Bejegyzés: Bors, a sikeres „borsevik” V. rész A futár

Otido · http://monarchista.blogspot.com/ 2010.04.13. 08:40:02

@Tun: Jó a példa! Éppen erről beszéltem. A garázdaság elkövetési magatartásának lényegi eleme a közösségellenes megtartás:

Bzk. 271 § Aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg...

A buzifelvonulás közösségellenes, (nem: és/vagy, vessző van) vitatkozni nagyon nem lehet rajta; az nem indok, hogy a buzik közössége ellen nem tesz semmit. Állítólag. Mert tesz. Ellenük is. Vizuális és mentális erőszakot tanúsít. Mint az emberi vizeletből készített szakrális jellegűnek szánt vagy titulált művészetinek kikiáltott alkotás.

Egy társadalmi közeg mondja meg, hogy valamely magatartás közösség ellenes vagy sem. És a társadalom a buziságot és a buzifelvonulást közösségellenesnek, a "normálistól" eltérőnek minősíti. Erről szól a "tojás-eső".

Nincs hová hátrálni, mert holnaptól, ha így haladunk, kötelező is lesz, és az abnormitás válik normalitássá.

Maradva az ellenérveinél: holnap felvonulhatnak-e, a példája indoklásánál maradva, a szólásszabadság elveire hivatkozva a neonácik? Nem a balliberális média által neonácinak kikiáltott csoportokra gondolok, hanem a vér-nácikra. Nekik is megvan a szólás szabadsághoz való joguk. Vagy nem? Vagy mindenki egyenlő, de vannak egyenlőbbek? És ki mondja meg, hogy mi a "közösség" érdeke? Mi lenne, ha rábíznánk "a" közösségre. A tojásosok éppen ezt teszik. Megmondják, mi a közösségellenes, és mi nem.

A "férfi-női bináris oppozíción alapuló/ kialakított nemiség egész egyszerűen túl van misztifikálva"? Hee?
Ja, hogy a Bibliára gondol?
Tényleg! Szerintem is tiltsuk be a Bibliát! Lenin is és Sztálin is kísérletezett vele. Íme egy újabb próbálkozás?

Egy emberi közösség vagy rendelkezik alap etikai normákkal vagy elpusztul. Ennek az alapnak a letéteményese Európában a Biblia. Lehet rajta vitatkozni, de felesleges.

Ez az út - a buzik reklámozásának útja - a pusztulásba vezet! Persze ez a buzikat - úgy látszik - nem érdekli, csak az, hogy a "férfi-női bináris oppozíción alapuló/ kialakított nemiségüket" egyszerűen ráerőszakolják a társadalomra. Goebbels hogy örülne, ha ezt hallhatná, hogy eszméi mégis továbbélnek.
Talán még a Führer is kitüntetné őket a Kancellária kertjében, ha tehetné.

Nem működik a "ha tetszik - elfogadom, ha nem tetszik - elvetem" elv - mert ez az morális értékek relativizálásához vezet. A relativizált etika pedig nem etika, hanem vicc. Más esetben pedig közröhej.
ha nem létezik általánosan elfogadott emberi értékrend, akkor nem létezik az "emberség" társadalma. És ennek definiálásához nem 200 éves neoliberális jogszabályokhoz, okmányokhoz kell visszanyúlni, hanem sokkal-sokkal régebbre. Az alap alapjához, a Bibliához. Ha "ciki" akkor is oda.

Bejegyzés: A TASSZ jelenti:

Tun 2010.04.12. 22:11:52

A garázdaság bűncselekményi alakzata akkor valósul meg, ha az illető "erőszakos magatartást" tanúsít. A Magyar Köztársaság Alkotmánya tartalmazza a magyar állampolgárok alapjogait mintegy 79 paragrafusban, köztük a szólás és véleménynyilvánításhoz való jogot, azonban mind közül csak kettőt tekint elidegeníthetetlen alapjognak: az élethez való jogot, illetve az emberi méltósághoz való jogot. Az emberi méltóság az ember személy voltával függ össze, alapvetően a neki kijáró kötelező tisztelettel és megbecsüléssel azonosítható, amelynek része a politikai, osztály, nemi stb. identitásának felvállalásához való joga. Nem néztem meg a Legfelsőbb Bíróság elvi állásfoglalását, és egyik fél érvelését sem, de itt egyértelműen olyan alapjogok konfliktusáról van szó, amelyek az alkotmányban deklaráltan hierarchikus viszonyban állnak egymással - az emberi méltósághoz való jognak alá van rendelve a véleménynyilvánítás szabadsága. A TASZ megközelítése alapvetően mindig nagyon liberális (próbál lenni), mint ez esetben is: amellett, hogy az említett 2 alapjog konfliktusa ez esetben könnyen megoldható, hisz az alkotmány - ami alaptörvényünk!, a Magyar Köztársaságban minden törvény fölött áll - maga helyezi egyiket a másik fölé, azt is fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy az a tény, hogy a többség felháborodik félelmei, a nyitottság hiánya, a tőle eltérőnek=nem normálisnak látott és ezért megvetett/lenézett jelenség okán és fizikailag bántalmazza azt, aki fel meri vállalni identitását , szerinte nem egy demokratikus dolog. A más a TASZ szerint attól nem lesz illegitim, mert eltér a hagyományostól. Sőt sokkal inkább lenne az pozitív, ha mindez, a társadalom valamennyi tagja, a sok egymástól elértő identitás békében megférne egymás mellett, anélkül, hogy bárki fenyegetve érezné magát.
Az már csak a személyes hozzáfűznivalóm, hogy nagyon szomorúnak tartanám a jelen példára visszautalva, ha bárkinek azért kellene szégyenkeznie, mert szerelmes lehet egy embertársába, aki történetesen a saját neméhez tartozik. Hozzáteszem, az én meglátásom szerint a férfi-női bináris oppozíción alapuló/ kialakított nemiség egész egyszerűen túl van misztifikálva, hiszen a nemi identitás, amihez kapcsolódik a szexuális orientáció - is csak egy identitás a sok közül.

Bejegyzés: A TASSZ jelenti:

garizim 2010.04.10. 23:27:14

Félreértés ne essen: kifejezetten élvezettel olvastam a sorozatodat. Nem tudod, írt valaki ilyet az "Egy óra múlva itt vagyok"-ról?

Bejegyzés: Bors, a vörös hódítók hazaáruló cselédje. XV. rész A győztesek

garizim 2010.04.10. 23:09:40

Egyikük sem!
Én azokat sem tekintem hősnek, aki MO-t kiszolgáltatták a náciknak, és harcoltak mellettük, mert bizony ez is hazaárulás volt; mint ahogy az általad említett hazaárulókat sem.

Bejegyzés: Bors, a vörös hódítók hazaáruló cselédje. XV. rész A győztesek

Otido · http://monarchista.blogspot.com/ 2010.04.10. 22:24:39

@garizim: Salutem Lectori! Semmi nem lehet tökéletes és nincsenek bebetonozott igazságok. A Horthy rendszer vezetett 45-höz? Meg talán 56-hoz és 90-hez is. Nemde bár? Már ha ezen a logikán továbbmegyünk. És hogy a "zsidóirtáshoz" is vezetett volna...? Talán a gőzgép feltalálása is az okok között keresendő. Vagy Amerika felfedezése. Esetleg a Honfoglalás is.
A Horthy-rendszer az volt, ami. Egy konzervatív ideológia vezette hatalomgyakorlási módszer, saját korába ágyazva, történelmi hagyományokkal körbeültetve. Hagyomány, kiszámítható rend és működés, köznyugalom, tekintély, hierarchia. Ebbe beleillettek a zsidók? Bele? Akkor? Miért indultak a vonatok? Talán ha a szűk magyar látcsövünket levesszük és benne az európai egyensúly, a sztálini Szovjet kérdéskörét, a hitleri Németországot és az imperialista nyugatot is hozzátesszük, és Trianont is belevesszük, közelebb jutnánk a megoldáshoz.
Mert tudja, sosem vonzott igazán Révai József mechanikus magyar történelemszemlélete. Egy Hóman, egy Szegfű már szélesebb látókört nyitott és nem az "osztályharcot" jelölte meg a történelem mozgatórugójának, mint teszem azt Marx.
És igen, szerintem nekünk egy új Kormányzó kell minimum, de mindenképpen egy király. Örülök, ha ezt is kiolvasta a gondolataimból. Ugyanis ma már ezen nincs mit szégyellni. A magyar demokráciának nevezett kutyakomédia bebizonyította, alkalmatlan az állam szerepének koordinálására és jövőkép felvázolására. Tekintély, tradíció, hagyomány, nemzeti büszkeség és a Kárpát-medencében meghatározó, gazdag, európai középhatalom nélkül nem lesz "Új Magyarország" - amire annyira szeretnek új uraink az elmúlt 20 évben is hivatkozni (legutóbb egy Gyurcsány fedőnevű senkiházi). És igen, egy ellenforradalom küszöbén állunk.
Új időket élünk, új kérdésekkel és új kihívásokkal. De miközben a választ keressük rájuk a történelmi tapasztalatainkat sem szabad kidobni az ablakon. A Szent Korona nem egy múzeumi tárgy, egy restaurálásra váró ékszer, csak egy relikvia, Ő a megtestesült magyar hagyomány. A saját típusában Európában a legrégebbi és szinte egyedülálló országirányítási absztrakció, jogi szemlélet és életvezetési iránymutató, ha tetszik: gondolkodásmód.

Bejegyzés: Bors, Kassa és a majomember XIII. rész Ujjé a Ligetben

garizim 2010.04.10. 21:31:35

Kedves cikkíró!
A kommunizmus népbutításáról szóló eszmefuttatásossal egyetértek, de a Horthy rendszer iránti szimpátiáddal finoman szólva nem. Ez a rendszer vezetett odáig, ahová 1945-re jutottunk. (Benne terrorral, zsidóírtással, stb.)
Az pedig sajna igaz, hogy elmebetegségszintű dolog volt a Szovjetuniónak való hadüzenet.
A kommunizmus pedig jelentős részben ennek következménye volt.

Bejegyzés: Bors, Kassa és a majomember XIII. rész Ujjé a Ligetben

garizim 2010.04.10. 17:16:57

A borsos írások tetszenek, de a történelmi közbevetésekhez nem ártott volna a hivatkozásokat is ideírni, mert ezek engem pl. érdekelnek, és írtál néhány olyan dologról is, amit nem könnyen lehet megtalálni.

Bejegyzés: Bors, az illegális kommunista mítosza VI. rész Zsokékirály

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.03.07. 12:06:32

"Gróf Klebelberg Kunó (1875-1932) a Horthy korszak – sőt talán a XX. század – egyik legtehetségesebb és leghatékonyabb oktatási minisztere"

Légy szíves tiszteld meg annyival, hogy leírod helyesen a nevét. KLEBELSBERG. (Jellemzően Klebersberg-nek szokták egyébként elírni.)

(Meg a szóvégi kettős t-idet is átnézhetnéd, sok helyen csak egyet írsz kettő helyet. Helyett. Érted? ;-))

Bejegyzés: Bors, a magyar-gyűlölő internacionalista és anti-irrendta VIII. rész Borban a szabadság

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.03.07. 12:03:44

"Felsőregmec létezik a valóságban is." Azt nem tudom mennyi a szlovák és mennyi a magyar ott, de az biztos, hogy Magyarországon van, és ott is volt. (Bocs, de ezt egyértelműen nem írtad le sehol.)

Bejegyzés: Bors, a magyar-gyűlölő internacionalista és anti-irrendta VIII. rész Borban a szabadság

pan77 2009.07.29. 13:55:25

Nagyon jó anyag! Néhány kiegészítés hozzá:

Bobuláról bővebben: arch-tv.hu/archtv/drupal/?q=node/303
És Feszl Frigyesről: arch-tv.hu/archtv/drupal/?q=node/668

Bejegyzés: Ez a világ legszebb parlamentje!

Otido · http://monarchista.blogspot.com/ 2008.11.03. 19:19:00

Hát baromi sokat dolgoztam vele és még pofozgatni kellene, de már elegem van az egészből. Örülök, ha jól szórakoztál.

Bejegyzés: Bors, a diverzáns XIV. rész A különleges osztag